KU SOO DHAWAAW DEGMADA VAUD

Buug-yaraha ku qoran Af Soomaliga / Brochure in Somali

Waxaad hadda imaatay degmada Vaud.

Buug-yare soo bandhigaya dhamaan hababka lagama maarmaanka ah (u sheegida dadka inaad halkan joogto, diiwaan gelinta ilmahaaga ee dugsiga, shaqa raadinta, iwm) ayaa diyaar kuu ah si uu kuu caawiyo.


Waxa sido kale ku jira macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan casharrada Faransiiska, gaadiidka dadweynaha, hawlaha wakhtiga firaaqada ama kaabayaasha caafimaadka, si looga dhigo imaanshahaaga degmada mid sii fiican.

Dhammaan macluumaadkaan wax ku oolka ah waxaa laga heli karaa bogga interneetka iisagoo ku qoran labada luqadood ee Faransiiska iyo Ingiriiska.