DOBRO DOŠLI U KANTON VO

Brošura na srpskom

Nedavno ste se doselili u kanton Vo.

Na raspolaganju vam je brošura u kojoj su predstavljeni svi neophodni koraci (kako da prijavite svoj dolazak, upišete decu u školu, nađete posao, itd.).

Ona takođe sadrži korisne informacije o kursevima francuskog, mrežama javnog prevoza, slobodnim aktivnostima, zdravstvenim ustanovama, itd. kako bi vaše nastanjivanje u kantonu bilo što uspešnije.

Sve ove praktične informacije dostupne su na engleskom ili francuskom jeziku na našem internet sajtu.

Brošuru možete pročitati pomoću čitača naspram teksta ili možete da je preuzmete.